عضو میهمان
خروج ازسامانه
Skip Navigation Links

آدرس: تبريز ، كيلومتر 33 جاده تبريز – مرند ، صندوق پستي 4713- 51385 ، شركت سهامي عام كارخانجات سيمان صوفيان. تلفن : 6 الي 42527100- 041 دورنگار: 42527140- 041 پست الكترونيكي: Info@soufiancement.com سايت: www.soufiancement.com
شركت سهامي عام كارخانجات سيمان صوفيان در شمال غرب شهر تبريز و در كيلومتر 33 جاده تبريز ـ مرند در نزديكي شهر صوفيان قرار گرفته است. با قرارگرفتن در نزديك شهر تبريز بعنوان يكي از مهمترين شهرهاي صنعتي كشور ، و دسترسي آسان به شبكه حمل ونقل توسعه يافته ، محصولات شركت به منطقه شمالغرب كشور و همچنين كشورهاي همسايه عرضه مي شود.

دورنماي روشن براي رشد و توسعه پايدار شركت سهامي عام كارخانجات سيمان صوفيان در سال 1345 شمسي تاسيس و تحت شماره 39 در شهرستان شبستر واقع در استان آذربايجان شرقي به ثبت رسيده است. اولين خط توليد سيمان شركت در سال 1349 شمسي با ظرفيت توليد 600 تن كلينكردر روز به بهره برداري رسيده است. توسعه شركت طي سالهاي متعاقب موجب گرديد كه خط توليدي دوم با ظرفيت 1000 تن ، سوم با ظرفيت 1000 تن و چهارم با ظرفيت 2000 تن / روز بترتيب در سالهاي 1354 ، 1356 و 1363 شمسي به بهره برداري برسند. با اجراي طرح بهينه سازي وافزايش ظرفيت در شركت كه هم اكنون در حال انجام بوده و ودر دو مرحله تا پايان سال 1388 شمسي به اتمام خواهد رسيد ، ضمن به روز شدن تكنولوژي توليدي ، مقدار توليد سيمان شركت نيزاز 4600 تن / روز به بالاي 7000 تن / روز افزايش خواهد يافت. با پشت سر گذاشتن بيش از چهار دهه تجربه در صنعت سيمان و توليد انواع سيمان خاكستري و همچنين داشتن نيروي انساني كارآمد و فرهنگ كاري قوي ، شركت سيمان صوفيان دورنماي بسيار روشني را براي رشد و توسعه پايدار در فرا روي خود مي بيند